Pożar wysypiska śmieci

20180503 045323Rankiem 03.05 wspólnie z OSP Równe nasza jednostka została zadysponowana do ugaszenia pożaru. Po przybyciu dwóch zastępów OSP na miejsce zdarzenia, stwierdzono pożar dzikiego wysypiska śmieci( pozostałości roślinne i plastikowe, konary drzew i trociny). Działania zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru dzikiego wysypiska śmieci podając dwa prądy gaśnicze wody.

Zobacz zdjęcia: pożar

Ropa w studni

20180502 203901W środę 02.05 jednostka OSP Lubatowa brała udział w akcji wypompowywania substancji ropopochodnej ze studni wody pitnej. Przy pomocy quada przetransportowana potrzebny sprzęt na miejsce zdarzenia. Po przybyciu na miejsce zastępu PSP usunięto substancję umieszczając zaporę sorpcyjną wewnątrz studni, a następnie wypompowano wodę za pomocą pompy szlamowej.

Zobacz zdjęcia: ropa

Miejscowe zagrożenia w Lubatowej

20180407 173943Dnia 07.04 nasza jednostka uczestniczyła w likwidacji dwóch miejscowych zagrożeń. W obydwu przypadkach chodziło o drzewa stwarzające zagrożenie dla osób poruszających się w ich pobliżu. Działania zastępów OSP oraz PSP polegały na wycięciu uszkodzonych drzew oraz złożeniu konarów w bezpiecznym miejscu.

Zobacz zdjęcia: mz

Wielka Sobota

IMG 0438

Zobacz zdjęcia: Wielka Sobota

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie Zmartwychwstał

zdjcie-yczenia-wielkanoc-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy

Rodzinom Strażaków i wszystkim tym, dla których służymy społecznie,

aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał każdy dzień Waszego życia obfitością darów Ducha Świętego a ufność w Boże Miłosierdzie niech się stanie źródłem pełni radości i niezachwianej nadziei w wypełnianiu Waszych obowiązków.

W imieniu Zarządu

Stanisław Jakieła – Prezes OSP

Przedświąteczne sprzątanie

IMG 0331W środę 28 marca w godzinach wieczornych strażacy OSP Lubatowa sprzątali chodnik, drogę i parking przy kościele z „pozostałości” po zimie. Wykonali tę pracę społecznie.                                                                      SJ

Zobacz zdjięcia: sprzątanie

Warta przy Grobie Bożym

IMG 8211    Przed nami czas TRIDUUM SACRUM. Jako kolejne pokolenie strażaków w naszej 110 letniej działalności społecznej  podejmiemy także zadania wynikające z naszej tradycji, będziemy pełnili honorową straż przy Bożym Grobie i asystę honorową podczas Liturgii Paschalnej.
                    ZAPRASZAM
wszystkie Druhny , Druhów i członków  Orkiestry Dętej do podjęcia  tych honorowych zadań naszej tradycji a także w poranek Niedzieli Zmartwychwstania do wspólnej modlitwy na cmentarzu za tych strażaków, którzy odeszli już do wieczności.


                                                                                                               Prezes OSP Lubatowa Stanisław Jakieła

Niedziela Palmowa 2018

IMG 0226    W Niedzielę Palmową Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła
w konkursie palm organizowanym w naszej parafii.
Kilkudniowa zespołowa praca przy przygotowaniu palmy zaowocowała piękną
i okazałą (9-cio metrową) palmą.

                                                                                                                                                                                              SJ

Zobacz zdjęcia: Niedziela Palmowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa

edk2018 grafikaW godzinach nocnych z piątku na sobotę 25 marca 2018 drogami  naszej miejscowości przebiegały szlaki pątnicze uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Pątnicy modląc się i rozważając tajemnice zbawcze pokonywali także swoje zmęczenie na trasach od 20 do ponad 40 km pątniczych szlaków.
    Strażacy OSP Lubatowa zorganizowali na parkingu obok kościoła parafialnego w Lubatowej punkt wsparcia logistycznego dla pątników.
W przygotowanym namiocie można było napić się ciepłej herbaty lub kawy a także posilić się, ogrzać się przy ognisku, chwilę odpocząć aby z nowym zapasem sił ruszyć dalej.
    Dziękujemy wszystkim pątnikom, którzy zechcieli przyjąć naszą pomoc.

                                                                                                                                                                            SJ

Zobacz zdjęcia: Ekstremalna Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa 2018

IMG 9730W dniu 16 marca 2018 r.  strażacy OSP Lubatowa prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Lubatowej. Była to wspólna modlitwa z wspólnotą parafialną.

Zobacz zdjęcia: dorga krzyżowa

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Etap Gminny

29527091 2081395278808274 607771123 oW dniu 13.03.2018r. w Szkole Podstawowej w Iwoniczu  członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali udział w etapie gminnym  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą jednostkę oraz miejscowość reprezentowali w grupie szkoły podstawowej. Miłosz Zima i Dawid Łoś a w grupie gimnazjum Patrycja Zięba , wraz z opiekunem Jolantą Ziębą oraz przedstawicielem naszej jednostki dh Maciej Zimą.
Wszyscy nasi przedstawiciele z obu grup wiekowych po testach pisemnych zakwalifikowali się do etapu ustnego na pierwszych miejscach, w którym musieli wykazać się szeroką wiedzą na tematy związane z ochroną ppoż. Delegacja z Lubatowej stanęła na wysokości zadania. Uczestnicy świetnie poradzili sobie nawet z trudnymi pytaniami etapu ustnego. W grupie szkół podstawowych na pierwszym miejscu uplasował się Dawid Łoś a za nim Miłosz Zima Natomiast w grupie gimnazjalnej pierwsze miejsce zajęła Patrycja Zięba. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej „edukacji pożarniczej”, a Dawidowi i Patrycji życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych. Oboje będą reprezentować gminę Iwonicz Zdrój na etapie powiatowym!

Zobacz zdjęcia: otwp

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej

DSC08808W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Lubatowa za rok 2017. Rok sprawozdawczy był 110 rokiem działalności społecznej strażaków z Lubatowej Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej na dzień 31.12.2017 r. zrzesza 61 druhów, 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (7 dziewcząt i 11 chłopców), 17 członków Orkiestry Dętej oraz 13 druhen Kobiecej Drużyny Pożarniczej czyli w sumie 106 osób łączy organizacyjnie nasza OSP, gdzie pracuje społecznie 49 strażaków z odpowiednim przeszkoleniem pożarniczym. Jednostkę Operacyjno Techniczną {JOT} stanowi 41 strażaków z ważnymi badaniami lekarskimi. Są to strażacy, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2018 r. została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

                Podczas zebrania zostały przedstawione szczegółowe sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Miniony rok był bardzo pracowity dla strażaków a także czasem realizacji projektów wspierających OSP w sprzęt.

                Zarząd OSP otrzymał absolutorium, podjęto także uchwały dot. zamierzeń i planów pracy na kolejny rok działalności.

                Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za obecność, za współpracę i merytoryczne wspieranie społecznej działalności OSP.

                                                                                                                                                             SJ

Zobacz zdjęcia: zebranie

Wyciągnięcie karetki pogotowia z zaspy śniegu

IMG 9052

9 lutego 2018 karetka pogotowia utknęła w zasapie śnieżnej. Działania strażaków OSP Lubatowa polegały na odkopaniu z zaspy karetki pogotowia, zabezpieczeniu jej przed wywróceniem i przy pomocy wciągarki samochodowej wyciągnięciu na drogę.

 

                                                                      SJ

 

Zobacz zdjęcia: karetka

Sprzęt dla OSP od firmy Cellfast

IMG 3413Firma Cellfast przekazała bezpłatnie naszej jednostce siekiery, widły, szpadle oraz łopaty. Za darowiznę gorąco dziękujemy.

Zobacz zdjęcia: cellfast

OSP Lubatowa w PRM

IMG 3456OSP Lubatowa została włączona do współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zobacz zdjęcia: prm

Opłatek OSP Lubatowa

IMG 8622Kolejny już raz strażacy OSP Lubatowa bawili się razem na spotkaniu opłatkowym w naszej remizie. Mamy nadzieję, że stanie się to tradycją naszej jednostki.

Zobacz zdjęcia: opłatek

Orszak Trzech Króli

IMG 8446-horz 11W dniu 6.01.2018 nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli. Następnie wszyscy udali się do Domu Ludowego w Lubatowej na wspólne kolędowanie.
 
Zobacz zdjęcia: orszak

Miejscowe zagrożenie - drzewo

IMG 8554W dniu 06.01.2018 r. strażacy z naszej jednostki zostali zadysponowani do likwidacji miejscowego zagrożenia w postaci powalonego drzewa na przejeździe do posesji na terenie naszej miejscowości. Dzięki sprawnym działaniom naszych strażaków niebezpieczeństwo zostało szybko zlikwidowane.

Zobacz zdjęcia: drzewo

Życzenia Świąteczne

IMG 8214

Podnieś rączkę Boże Dziecię

Błogosław Ojczyznę miłą …

            Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego 2018 Roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej życzy Rodzinom strażaków
i wszystkim ludziom dobrej woli aby obfite błogosławieństwo Narodzonego wspierało Wasze wszystkie sprawy a Boży pokój, radość i dobre zdrowie było darem na każdy dzień. Niepokalana Boża Rodzicielka niech otacza swą czułą opieką każdy dom i Rodzinę.

 

 

 

                            W imieniu Zarządu OSP Lubatowa

                                      Stanisław Jakieła- Prezes OSP

Kolejny owoc operatywności strażaków OSP Lubatowa

Instrumenty dteZarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej informuje, że został rozliczony grant pt: „Doposażenie Orkiestry Dętej OSP w Lubatowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

            Wynikiem grantu napisanego przez strażaków OSP było otrzymanie środków finansowych w wysokości 19 985zł. za które zostały zakupione dwa instrumenty dęte i sorty mundurowe dla członków orkiestry dętej działającej przy naszej OSP.

            W działalności orkiestry dętej nie wystarcza samo zaangażowanie członków orkiestry, którzy są mieszkańcami naszej pięknej miejscowości ale potrzebne są także konkretne środki finansowe na zakup instrumentów, utrzymywanie ich w pełnej sprawności a także uzupełnianie sortów mundurowych dla nowych osób, które chcą służyć mieszkańcom swoim talentem gry na instrumentach dętych.

Otrzymane z grantu środki finansowe są bardzo ważne w dalszej działalności Orkiestry Dętej aby dalej mogła służyć lokalnej społeczności.

            Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej dziękuje pracownikom Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” za udzielenie wsparcia finansowego w naszym przedsięwzięciu.

JS

Zobacz zdjęcia:granty

Nowy sprzęt na wyposażeniu OSP Lubatowa

IMG 8041

         Na początku grudnia na wyposażenie OSP Lubatowa wszedł nowy sprzęt:

 

1.      Automatyczny Defibrylator (AED) Samaritan PAD 360p zakupiony  
z otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i środków własnych OSP Lubatowa. Jest to urządzenie  bardzo przydatne do prowadzenia akcji udzielania pierwszej pomocy przy zatrzymaniu akcji serca osoby poszkodowanej. AED znajduje się w garażu OSP i jest dostępne 24 godziny na dobę w razie potrzeby. Wystarczy włączyć syrenę alarmową a w miarę możliwości strażacy ratownicy po przybyciu udzielą pierwszej pomocy. Życzeniem nas strażaków jak i wszystkich mieszkańców Naszej miejscowości jest to, aby ten sprzęt jak najrzadziej był używany
w akcjach ratowniczych ale aby stanowił pewnego rodzaju polisę zabezpieczenia w momencie zagrożenia życia mieszkańców naszej miejscowości.

 

2.      Agregat prądotwórczy Honda ECT 7000 - 7 kW oraz dwa przedłużacze - sprzęt zakupiony z dotacji Wojewódzkiego Oddziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Iwoniczu Zdroju. Nasze działania często są prowadzone nocą i potrzebny jest profesjonalny sprzęt oświetlenia terenu akcji. Agregat prądotwórczy, który wszedł na wyposażenie naszej jednostki będzie stanowił źródło zasilania  sprzętu oświetleniowego a także innego sprzętu  elektrycznego potrzebnego na miejscu prowadzenia działań oraz w miarę możliwości w uzasadnionych przypadkach do użytku mieszkańców naszej miejscowości jak i gminy. Dziękujemy Władzom Gminy Iwonicz Zdrój za wsparcie zakupu agregatu. Jesteśmy wdzięczni i w sposób szczególny dziękujemy Dyrektorowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za wsparcie naszego zakupu 80-cio %  dotacją.

Zobacz zdjęcia:Nowy sprzęt

11 Listopada 2017

DSC 0247Jak co roku w dniu 11 listopada poczet sztandarowy naszej jednostki uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Iwoniczu Zdroju.

 

Zobacz zdjęcia: 11 Listopada 2017

GALA STRAŻY POŻARNYCH PKN ORLEN – WARSZAWA 27.10.2017r.

Gala Stray Poarnych 2017W dniu 27.10.2017r. w Teatrze „Kamienica” w Warszawie odbyła się Gala Straży Pożarnych, na której to Polski Koncern Naftowy ORLEN obdarował darowiznami 169 jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej Polski. Przedstawiciele naszej jednostki mieli zaszczyt gościć w tym roku na Gali Straży Pożarnych. Nasza jednostka została obdarowana czekiem o wartości 4000 zł.

Środki z darowizn zostaną przeznaczone na projekty, których celem jest doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wsparcia strażakom udzieliły w tym roku PKN Orlen oraz spółki grupy Orlen: Anwil, Orlen Upstream oraz IKS Solino.

Wśród gości specjalnych był min. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski. Na koniec na scenie teatru wystąpił właściciel teatru Emilian Kamiński.

Po zakończeniu uczestnicy Gali zostali zaproszeni na zwiedzanie wystawy oraz smaczny poczęstunek.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej darczyńcom czyli PKN ORLEN za udzieloną darowiznę SERDECZNIE DZIĘKUJE.

                                                                                                                                      K.Sz.

Zobacz zdjęcia: gala

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Odrzykoniu

IMG 7452W niedzielę 24 września na stadionie GKS Zamczysko Odrzykoń odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 34 reprezentacje jednostek OSP. W czterech kategoriach wygrały drużyny OSP Iskrzynia, OSP Posada Dolna i OSP Sporne, które w 2018 roku wystąpią na zawodach wojewódzkich.

Rekordowa liczba drużyn rywalizowała w Odrzykoniu, w gminie Wojaszówka o Puchary oraz o "bilet" na Zawody Wojewódzkie. 

Na stadionie nie zabrakło prezesów gminnych OSP, wójtów, burmistrzów, radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz najwyższych rangą przedstawicieli Komendy Miejskiej PSP w Krośnie na czele z st. bryg. Mariuszem Bieńczakiem i bryg. Zbigniewem Nowakiem. Zawody cieszyły się również bardzo dużą popularnością wśród publiczności, do samego końca rywalizacji trybuny były zapełnione do ostatniego miejsca.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy, natomiast drużyny na podium otrzymały medale, puchary oraz nagrody, wśród których były specjalnie wykute na tę okazję statuetki przez firmę GOLD KOWAL"Płomienie Krosno112.pl". Największy szklany puchar ufundowany został dla najlepszej drużyny kobiecej przez wójta Wojaszówki dh Sławomira Stefańskiego. Głównymi sponsorami nagród byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta Krosna, WORD Krosno oraz Wójt Gminy Wojaszówka przy współpracy KM PSP w Krośnie, ZOG ZOSP RP w Wojaszówce. 

Zobacz wyniki: wyniki

Zobacz zdjęcia: zawody

Strona 1 z 7

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top