Wielkanoc

IMG 7837Tak jak przez inne lata, tak też w tym roku nie zabrakło naszych strażaków na Mszy Świętej rezurekcyjnej w kościele parafialnym w Lubatowej.. Strażacy zadbali o oprawę procesji niosąc baldachim, figurę Jezusa Zmartwychwstałego i sztandar. Po mszy świętej wszyscy druhowie w szyku udali się na cmentarz aby pomodlić się za zmarłych strażaków.

Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom
i druhnom, którzy brali udział podczas obchodów Triduum Paschalnego.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Droga Krzyżowa OSP

IMG 7636W dniu 05 kwietnia 2019 r.  strażacy OSP Lubatowa prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Lubatowej.

W tym samym dniu w godzinach nocnych nasi druhowie zorganizowali punkt wsparcia logistycznego dla pątników uczestniczących w Ekstremalnej Drodzy Krzyżowej. W przygotowanym namiocie można było napić się ciepłej herbaty oraz ogrzać się przy ognisku.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

Życzenia Wielkanocne

Zmartwychwstanie

Największym Darem jakim P. Bóg obdarował człowieka był Jego Syn - Jezus Chrystus, który stał się ofiarą przebłagalną za nasze winy i otworzył nam Niebo.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela  Zarząd Ochotniczej  Straży Pożarnej w  Lubatowej składa najlepsze życzenia aby obfitość darów Ducha Świętego, ufność w Boże Miłosierdzie owocowała pełnią radości i nadziei.
Niech Pan obdarza Was wszystkimi łaskami jakie są Wam potrzebne w wypełnieniu  obowiązków  życia rodzinnego i zawodowego a także w społecznej służbie innym.

ALLELUJA ! Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwe Zmartwychwstał

W imieniu Zarządu OSP

Stanisław Jakieła – Prezes OSP

Wizyta harcerzy z ZHP Hufiec Bytom

IMG 7345Podczas ferii zimowych mieliśmy przyjemność gościć w naszej remizie harcerzy z hufca Bytom, którzy przebywali na zimowisku w naszej miejscowości. Podczas spotkania harcerze zobaczyli sprzęt jakim dysponuje nasza jednostka oraz usłyszeli kilka słów o byciu strażakiem.

Zobacz zdjęcia: harcerze

Pogrzeb druha Mieczysława Zająca

IMG 7272W dniu 12.02.2019r. strażacy naszej jednostki towarzyszyli w ostatniej drodze zmarłemu druhowi Mieczysławowi Zającowi.

Zobacz zdjęcia: pogrzeb

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2018

IMG 7157

W dniu 26.01.19r, w remizie OSP Lubatowa odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowano działalność jednostki w roku 2018 oraz omówiono plan działania na rok obecny.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: zebranie

Orszak Trzech Króli 2019

Podczas Święta Trchech Króli nasz jednostka uczestniczyła w zabezpieczeniu przemarszu orszaku, który zakończył się w Domu Ludowym w Lubatowej.

IMG 6442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia: orszak

01.12.2018 - kolena akcja poszukiwawca zaginionego Kazimierza Pernala

20181201 093223W dniu 01.12.2018 r. kolejny raz strażacy z naszej OSP uczestniczyli w akcji poszukiwawczej zaginionego Kazimierza Pernala w okolicach Iwonicza i Klimkówki.

 

Zobacz zdjęcia: poszukiwania

Pogrzeb śp. prof. Stanisława Jakubczyka

IMG 6210W dniu 30 listopada 2018 r. w Krakowie pożegnaliśmy śp. Profesora Stanisława Jakubczyka (rodem z Lubatowej). Dziękowaliśmy Panu Bogu za długie i jakże owocne życie naszego Rodaka, który pozostawił piękny i widoczny ślad w chrześcijańskim malarstwie artystycznym.

Jego autorstwa są między innymi obrazy kanonizacyjne świętych: Biskupa Sebastiana Pelczara, Karoliny Kózkówny, Anieli Salawy.

Liturgia pogrzebowa zgromadziła liczne grono osób, dala których Osoba zmarłego Profesora była Kimś bliskim i ważnym, nie zabrakło także mieszkańców Lubatowej z księdzem proboszczem Ryszardem Królickim.
W pogrzebie uczestniczyła także delegacja OSP Lubatowa z pocztem sztandarowym. Nasz sztandar to także owoc pracy twórczej Pana Profesora.

To On wykonał dla nas projekt sztandaru, którym chlubimy się do dzisiaj.

Za tę pracę dla naszej jednostki nie przyjął honorarium, był to Jego dar serca dla Naszej OSP.

                                                                                              Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

                                                                                                                                                                                            SJ

Zobacz zdjęcia: pogrzeb

21.11.2018r. Kolejna akcja poszukiwawcza zaginionego Kazimierza Pernala

IMG 6120W dniu 21.11.2018 r. strażacy z naszej OSP wraz ze strażakami z innych OSP i Policjantami uczestniczyli w akcji poszukiwawczej zaginionego Kazimierza Pernala. W dalszym ciągu nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu. 

Zobacz zdjęcia: poszukiwania

Dalsze poszukiwanie Kazimirza Pernala - 20.11.2018

IMG 20181120 200456W nocy z 20/21.11.2018 r. cztery zespoły ratownicze z psami STORAT brały udział w poszukiwaniach zaginionego Kazimierza Pernala z naszej miejscowości. W terenie wyznaczonym do przeszukania nie odnaleziono zaginionego.

Zobacz zdjęcia: poszukiwania

"Bezpieczni mieszkańcy promują dziedzictwo LGD Kraina Nafty"

DSC 0950

Pod taką nazwą strażacy OSP Lubatowa w dniu 18 listopada 2018 r.
o godz. 14.00 zorganizowali wydarzenie promocyjno-kulturalne kończące realizację grantu o wyżej wymienionej tematyce.

                Głównym celem wydarzenia była promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowanie dziedzictwa obszaru dla przyszłych pokoleń, poprzez edukację w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych
i produktów lokalnych.

                Realizację grantu rozpoczął ogłoszony w Szkole Podstawowej
w Lubatowej konkurs tematyczny pod nazwą "Dbam o środowisko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń."

Pracami konkursowymi były prace plastyczne, których hasłem i celem przewodnim była ochrona dziedzictwa obszaru oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń. Na potrzeby konkursu OSP stworzyło regulamin, w którym opisane zostały warunki uczestnictwa oraz wszelkie niezbędne informacje.

                Wydarzenie promocyjno-kulturalne kończące realizację grantu
pn. „Bezpieczni mieszkańcy promują Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” odbyło się 18 listopada w Domu Strażaka w Lubatowej. Program wydarzenia był bogaty i nawiązujący zarówno do promowania i zachowania walorów przyrodniczych i lokalnych obszaru, jak również edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa.

Program wydarzenia obejmował:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu tematycznego pod nazwą "Dbam o środowisko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń" – odczytanie zwycięzców (I, II, III miejsce w trzech kategoriach wiekowych) i wręczenie im nagród, pozostałym uczestnikom wręczenie nagród za uczestnictwo
  w konkursie.
 2. Wystawę prac konkursowych.
 3. Występ Orkiestry Dętej w Lubatowej, która w ramach pierwszego naboru na Granty zakupiła instrumenty na potrzeby swojej działalności, co było elementem promocji działalności kulturalnej oraz prezentacją ich dotychczasowej twórczości.
 4. Prezentację i degustację produktów tradycyjnych i lokalnych dla osób uczestniczących w wydarzeniu.
 5. Zorganizowanie prelekcji dotyczącej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  i kulturowego obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń. Prelekcja nawiązywała również do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych
  z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Prelekcja została przeprowadzona przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie brygadiera Mariusza Kozaka. Dodatkowo Przedstawiciel Nadleśnictwa Dukla Pan Robert Drajewicz przedstawił walory przyrodnicze terenu Nadleśnictwa występujące na terenie działania LGD „Kraina Nafty” oraz całego Kraju.
 6. Rozdanie 100 czujek tlenku węgla dla uczestników wydarzenia.
 7. Wspólne biesiadowanie uczestników wydarzenia.

Konkurs plastyczny, prelekcje, występ Orkiestry Dętej OSP Lubatowa oraz prezentacja produktów tradycyjnych, miało na celu wzmocnienie zainteresowania uczestników zachowywaniem i ochroną dziedzictwa naszego obszaru, przyczyniło się do promocji jego walorów, na pewno pozytywnie wpłynęło na aktywizację społeczności lokalnej i jej utożsamianie się ze swoim regionem, będzie także elementem sprzyjającym dalszemu kultywowaniu tradycji lokalnych.

Koszt realizacji grantu opiewał na kwotę 15 tys. złotych i został w całości sfinansowany ze środków LGD „Kraina Nafty”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście:

- st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie, który to miał patronat nad całością wydarzenia,

- bryg. Mariusz Kozak - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krośnie,

- st. kpt. Piotr Szydło - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP
w Krośnie,

- Robert Drajewicz - inżynier nadzoru Nadleśnictwa Dukla,

- Pani Marlena Jakieła - przedstawiciel Biura LGD "Kraina Nafty",

- Jerzy Staroń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

- Jerzy Sroka - Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

- Stanisław Zając - Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej.

                Zarząd OSP składa szczególne podziękowania dla Komisji oceniającej prace plastyczne (Anna Deryniowska, Paulina Domaradzka oraz Renata Murdzek) oraz dla Pani Jolanty Zięba za koordynację składania prac.  

                Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej składa serdeczne podziękowania za przybycie wszystkim osobom uczestniczącym w imprezie promocyjno-kulturalnej podsumowującej realizację grantu i ma nadzieję, że zorganizowane wydarzenie wpłynie pozytywnie na wizerunek Jednostki i na jej zaangażowanie w rozwój dziedzictwa i bezpieczeństwa naszego obszaru .

K.SZ.

Zobacz zdjęcia: zdjęcia

18.11.2018 kontynuacja akcji poszukiwawczej zaginionego Kazimierza Pernala

20181118 083833W dniu 18.11.2018 roku od godzin porannych kontynuowano poszukiwanie zaginionego Kazimierza Pernala. Przemierzanie kolejnych terenów naszej miejscowości nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Dalsze akcje poszukiwawcze w najbliższym czasie.

 

Zobacz zdjęcia: poszukiwania

17 Listopada rozpoczęcie poszukiwań

20181117 155737W dniu 17.11.2018 roku w godzinach popołudniowych rozpoczęto akcję poszukiwawczą zaginionego mieszkańca naszej miejscowości 62-letniego mężczyzny Kazimierza Pernala. W akcję poszukiwawczą włączyli się strażacy z naszej OSP oraz sąsiedniej Lubatówki oraz inne służby ratownicze. W akcji uczestniczył nasz Quad Polaris 500, który intensywnie przemierzał tereny naszej miejscowości w celu poszukiwania zaginionego. Akcja poszukiwawcza trwała do późnych godzin nocnych.  Niestety poszukiwania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Dalsza akcja będzie kontynuowana w dniu 18.11.2018r. od godzin porannych.

Zobacz zdjęcia: poszukiwanai

Usunięcie drzewa

20180924 020258Akcja miejscowe zagrożenie - drzewo na jezdni.
W dniu 24.09.2018 roku w godzinach nocnych nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia powalonego drzewa z drogi na Bałuciankę.

 

Zobacz zdjęcia: akcja

Święto Niepodległości

IMG 6001OSP Lubatowa w dniu 11 listopada uczesniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, podczas których uczczona została pamięć wszystkich tych, dzięki którym nasza ojczyzna - Polska, odzyskała niepodległość.

Zobacz zdjęcia: zdjecia

Konkurs plastyczny

Zarząd OSP Lubatowa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym pod hasłem: "Dbam o środoiwsko oraz zachowuję jego walory dla przyszłych pokoleń."

>>>zobacz<<<

Modlitwa za zamordowanych w Lesie Grabińskim

IMG 3438W dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 17,00 była sprawowana Msza Św. przez Proboszcza Iwonicza w Lesie Grabińskim, gdzie 24 lipca 1944 zamordowano żołnierzy Ruchu Oporu. Wśród zamordowanych było także dwóch strażaków OSP Lubatowa- żołnierzy Armii Krajowej, byli to: Ferdynand Stanisz ps. „Furman” i Jan Podlaszczak.

 

 

Uczestnicy uroczystości po zakończonej Mszy Św. zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów w miejscu zbrodni.

W uroczystościach uczestniczyła delegacja OSP Lubatowa z Pocztem Sztandarowym.

Cześć i chwała bohaterom.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

                                                                                                                                                                                                               SJ

Zobacz zdjęcia: msza

XV Bieg Szlakiem Partyzantów

IMG 3363W dniu 22 lipca 2018 roku odbył się XV „Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej.
Jest to cenna i piękna inicjatywa Towarzystwa Miłośników Lubatowej uczczenia pamięci tych naszych Rodaków - żołnierzy AK, zamordowanych 24 lipca 1944 r. przez okupantów w Lesie Grabińskim, którzy złożyli największą ofiarę za wolność naszej Ojczyzny.

OSP Lubatowa jak co roku uczestniczyła w zabezpieczeniu tych zawodów. Naszym zadaniem było zabezpieczenie trasy biegu, kierowanie ruchem drogowym oraz organizacja punktów pomocy przedmedycznej. Całą trasę biegu od startu do mety zabezpieczało także 2 naszych ratowników na Qadzie Polaris 500. Główna trasa biegu (ok. 8 km) prowadziła od miejsca mordu partyzantów w lesie Grabińskim do pomnika przy kościele parafialnym w Lubatowej - miejscu wiecznego spoczynku zamordowanych. W biegu uczestniczyło około 130 osób.

                                                                                                                                                                                                               SJ

Zobacz zdjęcia: bieg

MSZA ŚW. ZA ZAMORDOWNYCH ŻOŁNIERZY AK

IMG 3237W dniu 22 lipca 2017 o godz. 10:30 w Kościele Parafialnym w Lubatowej była sprawowana Msza Św. za pomordowanych w 1944r. w Lesie Grabińskim żołnierzy AK z Lubatowej.

Po Mszy Św. cała wspólnota parafialna udała się pod pomnik na wspólną modlitwę za spoczywających w mogile pod pomnikiem a także za wszystkich naszych Rodaków co stracili życie podczas II wojny Światowej. Następnie złożono wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyła Kompania OSP Lubatowa z pocztem sztandarowym .

Z okazji przypadającego święta Św. Krzysztofa - patrona kierowców Celebrans modlił się za kierowców o ich bezpieczeństwo oraz rozwagę na drodze.

                                                                                                                                                                                               SJ Zobacz zdjęcia: msza

Boże Ciało 2018

IMG 2544

Zobacz zdjęcia: galeria

XX Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

IMG 0608We wtorek 17 kwietnia w Krościenku Wyżnym odbyły się XX Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Poźarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W swoich kategoriach reprezentantami powiatu w eliminacjach wojewódzkich będą Klaudiusz Orzechowski, Kamil Szczur, Kamil Krauz.

Etap powiatowy został zorganizowany 17 kwietnia 2018r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, a gospodarzami byli wójt Jan Omachel, Prezes ZOG ZOSP RP dh Mateusz Liput oraz Komendant Gminny ZOSP RP dh Krzysztof Podkul.

Turniej podzielony był na dwa etapy. W pierwszym trzeba było odpowiedzieć na 30 pytań zawartych w teście pisemnym. Natomiast w drugim etapie uczestnicy, którzy otrzymali najwyższe noty w części pierwszej odpowiadali ustnie na zadawane pytania przez Komisję Sędziowską, w której skład wchodzili pracownicy Komendy Miejskiej PSP w Krośnie st. kpt. Piotr Szydło, mł. kpt. Marcin Lorens oraz przedstawiciel Związku Ochotniczej Straży Pożarnej dh Józef Tucki.

Wyniki eliminacji:

Uczniowie Szkół Podstawowych:
1. Klaudiusz Orzechowski - Jedlicze/Dobieszyn
2. Kamila Laskowska - Dukla/Głojsce
3. Mateusz Jurczyk - Miejsce Piastowe/Głowienka

Uczniowie Gimnazjów:
1. Kamil Szczur - Chorkówka/Świerzowa Polska
2. Bartosz Frydrych - Korczyna/Iskrzynia
3. Weronika Banaś - Wojaszówka/Przybówka

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych:
1. Kamil Krauz - I LO Krosno
2. Bartosz Sajdak - ZSP 5 Krosno
3. Szymon Rysz - ZSP 5 Krosno

Najmłodszym uczestnikiem Turnieju był Jakub Podkul z Pustyn.

Młodzież, opiekunowie oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać prelekcji st. kpt. Krzysztofa Szczęsnego na temat kampanii społecznej "Czad i ogień. Obudź czujność" i "Stop pożarom traw". Uczestnicy zwiedzili również pobliską Izbę Muzealną.

Wszyscy uczestnicy otrzymali m.in. z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniewa Nowaka, Prezesa ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jana Kilara, Przewodniczącego Rady Powiatu dh Kazimierza Gładysza, dyrekotra Starostwa Powiatowego Aleksandra Mercika, przedstawiciela Prezydenta Krosna dh Marka Toropolskiego dyplomy i upominki, natomiast zwycięzcy Turnieju nagrody i dyplomy, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, Wójta Gminy Krościenko Wyżne, Prezydenta Krosna, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz portal informacyjno-ratowniczy Krosno112.pl

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, Gmina Krościenko Wyżne, wójt Jan Omachel, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym oraz Komenda Miejska PSP w Krośnie.

www.krosno112.pl

Zobacz zdjęcia: eliminacje

Pożar wysypiska śmieci

20180503 045323Rankiem 03.05 wspólnie z OSP Równe nasza jednostka została zadysponowana do ugaszenia pożaru. Po przybyciu dwóch zastępów OSP na miejsce zdarzenia, stwierdzono pożar dzikiego wysypiska śmieci( pozostałości roślinne i plastikowe, konary drzew i trociny). Działania zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru dzikiego wysypiska śmieci podając dwa prądy gaśnicze wody.

Zobacz zdjęcia: pożar

Strona 1 z 8

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top