Artykuły

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej

DSC08808W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Lubatowa za rok 2017. Rok sprawozdawczy był 110 rokiem działalności społecznej strażaków z Lubatowej Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej na dzień 31.12.2017 r. zrzesza 61 druhów, 18 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (7 dziewcząt i 11 chłopców), 17 członków Orkiestry Dętej oraz 13 druhen Kobiecej Drużyny Pożarniczej czyli w sumie 106 osób łączy organizacyjnie nasza OSP, gdzie pracuje społecznie 49 strażaków z odpowiednim przeszkoleniem pożarniczym. Jednostkę Operacyjno Techniczną {JOT} stanowi 41 strażaków z ważnymi badaniami lekarskimi. Są to strażacy, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubatowej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2018 r. została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

                Podczas zebrania zostały przedstawione szczegółowe sprawozdania z działalności, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Miniony rok był bardzo pracowity dla strażaków a także czasem realizacji projektów wspierających OSP w sprzęt.

                Zarząd OSP otrzymał absolutorium, podjęto także uchwały dot. zamierzeń i planów pracy na kolejny rok działalności.

                Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za obecność, za współpracę i merytoryczne wspieranie społecznej działalności OSP.

                                                                                                                                                             SJ

Zobacz zdjęcia: zebranie

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top