11 listopada 2015 - Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości - obchodzone, co roku 11 listopada najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. W tymże dniu Poczet Sztandarowy naszej jednostki w składzie : dh Krzysztof Szczęsny, dh Paweł Urbański, dh Maciej Zima oraz pozostałe sztandary z jednostek OSP z terenu Gminy, wzięło udział w Iwoniczu Zdroju w uroczystościach upamiętniających tamte czasy.

Zobacz zdjęcia: 11 listopada 2015 - Święto Niepodległości(5)

25 lat działalności Orkiestry Dętej przy OSP Lubatowa

W dniu 10 października 2015 r. świętowaliśmy 25 lat działalności Orkiestry Dętej Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej. Obchody rozpoczęła  zbiórka  uczestników uroczystości przy domu strażaka a następnie przemarsz do kościoła parafialnego w Lubatowej, gdzie sprawowana była  Eucharystia w intencji  Członków orkiestry i ich Rodzin a także za zmarłych  śp. : ks. Edwarda Kwaśnika, Jana Pernala i Jana Ceglarza, którzy 25 lat temu swoją działalnością przyczynili się do powstania Orkiestry.

Po Mszy św. Uczestnicy uroczystości udali się do Domu Ludowego, gdzie odbyło się wspólne  spotkanie z koncertem  Orkiestry Dętej w programie. Spotkanie od strony logistycznej przygotowało Stowarzyszenie Osób Aktywnych ARES.

25 lat działalności Orkiestry w 640-sto leciu historii Lubatowej to zapewne mały ułamek czasowy, w 108 leciu działalności OSP Lubatowa to znacznie większy  a w historii życia ludzi 25 lat oznacza, że w tym czasie wyrosło nam jedno pokolenie osób, które zawsze przeżywały Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Boże Ciało a także święta Narodowe z oprawą Orkiestry Dętej. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, czego przez ten cały czas doświadczamy.

W dniu jubileuszu Orkiestry dziękujemy jej Członkom, za ich zaangażowanie i służbę naszej społeczności swoim talentem. Dziękujemy dh Kubie Wojtowiczowi za pracę kapelmistrza oraz wszystkim Osobom, które wpisały się w 25 lat działalności naszej orkiestry. Dziękujemy wszystkim Osobom, które sprawując służbę na stanowiskach urzędowych wspomagały działalność Orkiestry w/g swoich kompetencji i możliwości.

Orkiestrze Dętej działającej przy OSP Lubatowa życzymy aby trwała i rozwijała się, służyła naszej lokalnej wspólnocie ubogacając  wszystkie  ważne  chwile i uroczystości.

Zobacz zdjęcia: 25 lat działalności Orkiestry Dętej przy OSP Lubatowa(19)

SJ

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP 
- Rymanów 04.10.2015 r. -

W dniu 04 października 2015 r. 3 drużyny z naszej jednostki tj.: seniorzy z OSP Iwonicz, Nasza drużyna Kobieca, dwie drużyny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt reprezentowały Gminę Iwonicz Zdrój na VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP na stadionie sportowym w Rymanowie.

Zawody rozpoczęły się o godz. 10.00 od uroczystego wprowadzenia na płytę stadionu drużyn reprezentujących poszczególne gminy z terenu powiatu. Uroczystego wprowadzenia drużyn dokonał dowódca zawodów dh Roman Prugar – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Krośnie. Następnie nastąpiło wciągnięcie flagi związkowej na maszt, odegranie hymnu oraz złożenie przez dowódcę zawodów meldunku dh Janowi Kilarowi – Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Krośnie, o gotowości do rozpoczęcia zawodów. I tak dokonano otwarcia zawodów.  

W zawodach ogólnie wzięło udział 34 drużyny w 4 kategoriach:

 • OSP grupa A (mężczyźni) – 10 drużyn,
 • OSP grupa C (kobiety) – 7 drużyny,
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( chłopcy) – 8 drużyn
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( dziewczęta) – 7 drużyn.

Zawody składały się z dwóch konkurencji tj. biegu sztafetowego oraz ćwiczenia bojowego. Komisja sędziowska składała się z oficerów pracujących w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie z Sędzią Głównym bryg. Mariuszem Kozakiem na czele.

Niestety w tych zawodach naszym drużynom nie dopisywało szczęście. Kolejno w swoich kategoriach:

 • chłopcy z MDP zdobyli 4 miejsce,
 • dziewczęta z MDP zdobyły 6 miejsce, 
 • seniorki w grupie C zdobyły 5 miejsce.

Wyróżnieniem  było zdobycie 1 miejsca naszej drużyny kobiecej w nowej konkurencji "Musztry", pod dowództwem druhny Klaudii Ziębki.

Po zakończeniu zawodów wręczono zdobywcom pierwszych miejsc puchary oraz nagrody, pozostałym dyplomy za udział i po złożeniu meldunku o zakończeniu zawodów, dowódca zawodów dał komendę o szczęśliwym powrocie wszystkich uczestników zawodów do macierzystych jednostek.

Zobacz zdjęcia: VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP(44)

K.Sz.

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - Lubatówka 20.09.2015 r.

W dniu 20 września 2015 r. 5 drużyny z naszej jednostki tj.: 2 drużyny Seniorów, jedna reaktywowana drużyna kobieca oraz dwie drużyny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt uczestniczyły w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP z terenu Gminy Iwonicz Zdrój. Zawody odbywały się na stadionie w Lubatówce. Zawody były połączone z zawodami gminnymi jednostek OSP z terenu Gminy Krościenko Wyżne.

Zawody rozpoczęły się o godz. 14.00 od uroczystego wprowadzenia na płytę stadionu drużyn reprezentujących poszczególne gminy z terenu obu gmin. Uroczystego wprowadzenia drużyn dokonał dowódca zawodów dh Józef Such – Komendant Gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Iwoniczu Zdroju. 

W zawodach ogólnie wzięło udział 11 drużyn w 4 kategoriach:

 • OSP grupa A (mężczyźni) – 6 drużyn ( 5 z Gminy Iwonicz Zdrój i 1 z Gminy Krościenko Wyżne),
 • OSP grupa C (kobiety) – 1 drużyna ( z OSP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój),
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy) – 3 drużyny (1 drużyna z MDP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój i 2 drużyny z MDP Krościenko Wyżne i Pustyny – Gmina Krościenko Wyżne)
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (dziewczęta) – 1 drużyna z MDP Lubatowa – Gmina Iwonicz Zdrój.

Ze względu na warunki pogodowe odbyła się tylko jedna konkurencja tj. ćwiczenie bojowe. Komisja sędziowska składała się z oficerów pracujących w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie z Sędzią Głównym bryg. Mariuszem Kozakiem na czele oraz strażaków z terenu Gminy Miejsce Piastowe.

Trzy drużyny z naszej jednostki tj. kobieca i dwie MDP występujące w zawodach przeszły do dalszego etapu powiatowego, gdzie będą reprezentować Gminę Iwonicz Zdrój.

Zobacz zdjęcia: Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP - Lubatówka 20.09.2015 r.(53)

Ciągnik w rzece

W dniu 07.09.2015 r. strażacy z naszej OSP uczestniczyli w zdarzeniu w Lubatówce, gdzie doszło do wpadnięcia ciągnika rolniczego do potoku Lubatówka. Działania były prowadzone ze strażakami z JRG Krosno.

Zobacz zdjęcia: Ciągnik w rzece(7)

Pożar trawy między Lubatową a Jasionką

W dniu 22 sierpnia 2015 roku strażacy z naszej jednostki wraz ze strażakami z Dukli gasili pożar suchej trawy między Lubatową a Jasionką. Wspólnymi siłami pożar został ugaszony za pomocą tłumic i dwóch prądów gaśniczych wody.

Zobacz zdjęcia: Pożar trawy między Lubatową a Jasionką(8)

Pokazy strażackie podczas imprezy dożynkowej w Lubatowej.

W dniu 15.08.2015 podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego z okazji dożynek na stadionie w Lubatowej strażacy OSP Lubatowa przeprowadzili pokazy jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej przy utracie przytomności przez osoby dorosłe i dzieci a także jak należy pomóc przy zadławieniu się dzieci i osób dorosłych.
Do tych pokazów użyty był sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przed medycznej (torba R1 i fantomy: osoby dorosłej i dziecka) będący na wyposażeniu OSP Lubatowa.
Po przeprowadzeniu pokazu przez ratowników z OSP uczestnicy pikniku rodzinnego mogli osobiście wykonać ćwiczenie resuscytacji na fantomach .

Bardzo wiele radości szczególnie dla dzieci sprawiły pokazy sprzętu strażackiego używanego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz pierwsze przymierzanie się do sprzętu ochrony osobistej strażaka podczas akcji.
Strażacy widząc tak wielkie zainteresowanie najmłodszych z nadzieją patrzą na najmłodsze pokolenia Lubartowian i myślą , że w odpowiednim dla nich czasie podejmą pałeczkę społecznej służby społeczeństwu, bo tylko to ma największy sens i wartość w życiu, co robimy dla innych w myśl strażackiego zawołania : „Panu Bogu na chwałę , ludziom na pożytek”SJ

Zobacz zdjęcia: Pokazy strażackie podczas imprezy dożynkowej w Lubatowej(12)

XII Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej w dniu 26 lipca 2015

W dniu 26 lipca 2015 roku odbył się XII „Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej”. Trasa biegu (ok. 8 km) prowadzi od miejsca mordu partyzantów w lesie Grabińskim do pomnika ( wspólnej mogiły) przy kościele parafialnym w Lubatowej. Po ekshumacji z dołu śmierci tą drogą ,przemierzał w dniu 9 maja 1945 roku kondukt z ciałami 38 mieszkańców Lubatowej zamordowanych przez oprawców okupanta niemieckiego. W tę drogę padło zapewne wiele łez żalu i smutku matek, wdów i sierot a także najbliższych podążających za trumnami.
Istotnym i bardzo ważnym upamiętnieniem tamtych wydarzeń jest inicjatywa Towarzystwa Miłośników Lubatowej corocznej organizacji biegu w rocznicę tragicznych wydarzeń w lesie Grabińskim w 1944 r.

Zadaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej jako jednego z współorganizatorów biegu było zabezpieczenie trasy biegu od granicy Lubatowej do mety, zatrzymanie ruchu samochodów na drodze podczas biegu i zorganizowanie punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na mecie biegu.

SJ

Zobacz zdjęcia: XII Bieg szlakiem partyzantów z Lubatowej w dniu 26 lipca 2015(18)

Msza Święta za pomordowanych spoczywających pod pomnikiem w Lubatowej

W dniu 26 lipca 2015 o godz 10, 30 w Kościele w Lubatowej  była sprawowana Msza Św. za pomordowanych  członków ruchu oporu w 1944 r  w  lesie Grabińskim.

Ciągle żywa jest pamięć i przekazywana z pokolenia na pokolenie o daninie krwi jaką  przyszło zapłacić mieszkańcom Lubatowej  za patriotyzm i prawdę , przywiązanie do ojczystej ziemi  w okresie okupacji niemieckiej.

Po Mszy Św cała wspólnota parafialna  udała się pod pomnik na wspólną modlitwę za  spoczywających w mogile pod pomnikiem a także za wszystkich naszych Rodaków co stracili życie podczas II wojny Światowej

Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikiem od  władz samorządowych, środowisk kombatanckich, rodzin pomordowanych  i mieszkańców Lubatowej.

W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy środowisk kombatanckich i osób represjonowanych a także poczet sztandarowy i kompania honorowa OSP Lubatowa  

SJ

Zobacz zdjęcia: Msza Święta ku czci Pomordowanych w Lesie Grabińskim.(14)

Uroczystości upamiętniające mord żołnierzy Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich w lesie Grabińskim w dniu 24.07.2015

W dniu 24 lipca 1944 roku kiedy na pobliskich rodzinnych zagonach złociły się kłosy łanów zbóż i oczekiwały na sierp żniwiarza w lesie Grabińskim niczym snopy powiązani drutem padali do dołu śmierci żołnierze AK i BCh mordowani strzałem w tył głowy przez oprawców  niemieckiego okupanta. Wśród 72 ofiar mordu było 38  żołnierzy  Polski Podziemnej z Lubatowej.

W dniu 24 lipca 2015 mieszkańcy naszej Gminy i kuracjusze stanęli po raz kolejny na tym miejscu aby w zadumie prosić  Pana Boga o nagrodę Nieba dla tych co złożyli swoje życie w ofierze  za Ojczyznę, a  także o miłosierdzie dla oprawców.

Wsłuchiwaliśmy się w ciszy w szept modlitw i ostatnich pożegnań tych, którzy 71 lat temu  szli na egzekucję zapamiętany przez drzewa grabiny – świadków  tamtego dramatu.

Boże Ciało 2015 – 4 czerwiec 2015

Jak co roku nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościach Bożego Ciała. Wzięli udział we Mszy Świętej oraz udzielali się przy procesji i obsłudze liturgii mszy. W uroczystościach uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter.

Zobacz zdjęcia: Boże Ciało 2015 – 4 czerwiec 2015(38)

Dzień Dziecka ze strażakami z OSP Lubatowa

W dniu 3 czerwca 2015 r. strażacy z naszej OSP przeprowadzili pokazy w grupie przedszkolnej 4-tatków oraz 5-latków w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Spotkanie miało na celu przypomnienie najważniejszych rzeczy dotyczących działalności strażaków ochotników oraz pokazanie praktycznego zastosowania sprzętu strażackiego, którym dysponuje miejscowa jednostka.

Zobacz zdjęcia: Dzień Dziecka ze strażakami z OSP Lubatowa(18)

Likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu

W dniu 27.05.2015 roku strażacy z OSP Iwonicz Zdrój oraz OSP Lubatowa prowadzili działania mające na celu likwidację skutków intensywnych opadów deszczu przy Amfiteatrz w Iwoniczu Zdroju.

Zobacz zdjęcia: Likwidacja skutków intensywnych opadów deszczu(7)

Renata z Lubatówki potrzebuje Twojej pomocy

fot. DKMSfot. DKMS

 

„Tato, ja będę dzielna. Mamusia na pewno wyzdrowieje!” – wierzy mała Ania, córeczka Renaty, mieszkanki Lubatówki. Renata, od zeszłego roku choruje na białaczkę. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego. 

31 maja w Domu Ludowym w Lubatówce odbędzie się akcja „Pomóż Renacie i Innym!”, polegająca na rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi i szpiku. Rodzina i przyjaciele Renaty, wraz z Fundacją DKMS Polska, chcąc pomóc swojej przyjaciółce oraz innym pacjentom dotkniętym nowotworem krwi liczą na pomoc i ogromne serca mieszkańców Lubatówki i okolic.

Renata mieszka w Lubatówce, gmina Iwonicz-Zdrój. Jest niezwykle ciepła i optymistyczna. Wśród znajomych słynie z wielkiego serca - inni zawsze mogą liczyć na jej pomoc! Renata ponad wszystko kocha swoją rodzinę: dwóch synów Nikodema, Szymona oraz malutką, 5-letnią Anię i męża. Każdą wolną chwilę poświęca właśnie im: gotując smaczne posiłki, piekąc przepyszne ciasta, w wolnych chwilach robiąc na szydełku piękne szale i czapki. Z mężem Bogdanem prowadzi stację pojazdów i warsztat mechaniczny. Jak sama mówi: „moim największym marzeniem jest spokojne życie w gronie rodzinnym”.

Nieszczęśliwie w listopadzie zeszłego roku Renata usłyszała przerażającą diagnozę - ostra białaczka limfoblastyczna. Teraz większość czasu spędza w szpitalnej izolatce z dala od najbliższych. Dzieci oraz mąż dotkliwie odczuwają nieobecność Renaty. Najdzielniejszym wbrew pozorom, członkiem rodziny jest mała Ania. Ta mała dziewczynka, każdego dnia dodaje Tacie otuchy powtarzając: „Tato, ja będę dzielna. Mamusia na pewno wyzdrowieje!”

Rodzina i przyjaciele Renaty chcą działać – zainicjowali zorganizowanie akcji rejestracji potencjalnych Dawców. W ten sposób chcą zwiększyć szansę Renaty i wszystkich pacjentów w podobnej do niej sytuacji na znalezienie bliźniaka genetycznego. Wierzą, że ich ogromne zaangażowanie sprawi, że życzenie małej Ani o powrocie, mamy do zdrowia, się spełni! Przygotowania do akcji rejestracji dawców pod hasłem „Pomóż Renacie i Innym!” ruszyły pełną parą: rozniesiono tysiące ulotek, porozklejano plakaty, zaangażowano lokalne urzędy, organizacje, szkoły, przedszkola, firmy i oczywiście media. Rejestracja podczas akcji „Pomóż Renacie i Innym!” będzie polegała na pobraniu próbki krwi (4 ml), dlatego w akcji weźmie udział ponad 20 wolontariuszy, 4 pielęgniarki i lekarz.

„Zostań bliźniakiem genetycznym i być może, właśnie mi uratujesz życie!”– prosi Renata Such – Zygmunt. Jedyną szansą na jej powrót do zdrowia i ukochanej rodziny jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy niespokrewnionego.
Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data: niedziela, 31 maja 2015 r.
Godzina: 09:00 – 15:00
Miejsce: Dom Ludowy w Lubatówce, Gmina Iwonicz Zdrój

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Rejestracja i przebadanie jednego Dawcy to koszt 250 zł. Od początku istnienia Fundacji DKMS Polska rozwijamy naszą bazę rejestrując kolejnych Dawców m.in. dzięki darowiznom od osób indywidualnych i finansowemu wsparciu firm. Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwoli nam pozyskać więcej potencjalnych Dawców. Rejestracja w bazie jest bezpłatna, ale będziemy wdzięczni, jeśli pokryjesz choćby jej część przekazując darowiznę na konto o numerze:15 1240 6292 1111 0010 6197 7669. Dziękujemy. Liczy się każde wsparcie.

O Fundacji
Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, w której zarejestrowanych jest i ponad 678 000 (marzec 2015) potencjalnych dawców szpiku, a już 1 921 (marzec 2015) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Renata Rafa - DKMS
fot. Google Street View / DKMS

Brama Weselna na Ślubie dh Grzegorza Boczara

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem Strażacy z OSP Lubatowa postanowili przeszkodzić dh Grzegorzowi Boczarowi w dojeździe na ślub. Złożyli życzenia Parze Młodej oraz wręczyli drobny upominek.

Zobacz zdjęcia - KLIKNIJ

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia

W duchowej łączności  z  Episkopatem Polski zgromadzonym w Gnieźnie odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków do tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze.

W pielgrzymce tej wzięło udział ok. 100 tys strażaków w mundurach jednostek PSP i OSP.

Wśród niezliczonej ilości pocztów sztandarowych z całej Polski był także poczet sztandarowy naszej jednostki w składzie: dh Wiesław Kałwik, dh Mariusz Zima, dh Paweł Borek,  a także delegacja jednostki: Kamil Szczepaniak, Grzegorz Podlaszczak, Zdzisław Zając, Andrzej Borek, Szczęsny Krzysztof, Zima Ryszard, Stanisław Jakieła.

O godz. 12 na Szczycie jasnogórskim była sprawowana Msza Św.  w intencji strażaków i ich rodzin a także za zmarłych strażaków przez kapelanów straży pożarnej pod przewodnictwem abp Leszka Sławoja Głódzia - delegata  Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków. 

W  swoim słowie pasterskim główny Celebrans wzywał do troski o rozwój duchowy i religijny naszej Ojczyzny. Wskazał tez na wartości  służby społeczeństwu strażaków bez względu na zawirowania polityczne i personalne władz państwowych różnych szczebli. Przypomniał także, co to znaczy być człowiekiem św. Floriana, a takim człowiekiem był św. Jan Paweł II, który jako ksiądz Karol Wojtyła był wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie na Kleparzu.

Po homilii nastąpiło ślubowanie strażackie, któremu przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki - krajowy kapelan strażaków. Liturgiczną oprawę muzyczną  stanowiło 150 orkiestr dętych OSP z całej Polski pod jedną batutą  co było przeżyciem niepowtarzalnym  jeszcze bardziej pozwalało wejść duchowo w sprawowaną Liturgię w progach Domu Matki.

Po zakończonych uroczystościach udaliśmy się do Kaplicy Jasnogórskiej Matki aby  w rozmownie z Nią twarzą w twarz podziękować Jej i prosić :

za wszystkich strażaków naszej jednostki na przestrzeni 108 lat działalności,
za młodzież MDP , która jest naszą nadzieją,
za strażaków z JOT aby byli wierni naszym ideałom: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”,
za członków Orkiestry Dętej, którzy od 25 lat służą naszej społeczności swoim talentem 
za seniorów aby będąc depozytariuszami naszej tradycji wspierali  dobrymi radami i modlitwą,
za zmarłych aby za dobro, które dali innym nagrodził ich Pan niebem,

Zawierzyliśmy też  naszej Matce wszystkie nasze sprawy działalności społecznej i osobiste.

     Jasnogórska Pani tyś naszą Hetmanką. 
     Naszą tyś Królową i najlepszą Matką.
     Tobie zawierzamy i powierzamy,
     nasze drogi  wiary , nadzieję i miłość,
     nasze rodziny i ich przyszłość i wieczność,
     naszą pracę i służbę społeczną,
     nasze radości , troski i to co nas boli,
     nasze sukcesy i porażki.
     Niech wszystko co nasze będzie Twoim
     Oblubienico Ducha Św. wyproś nam 
     Jego z nami  obecność

SJ.

Zdjęcia: VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia(20)

Przekazanie i poświęcenie nowej remizy strażackiej 
oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego w Krościenku Wyżnem

W dniu 25 kwietnia 2015 roku przy budynku remizy OSP Krościenko Wyżne odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie nowo wybudowanej Remizy Strażackiej oraz przekazanie i poświęcenie pozyskanego od KM PSP w Krośnie  średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W tych uroczystościach brali udział zaproszeni przez OSP Krościenko Wyżne strażacy z Prezesem
dh Stanisławem Jakieła i Naczelnikiem dh Ryszardem Zima oraz Poczet Sztandarowy w składzie: dh Wiesław Kałwik, dh Mariusz Zima i dh Krzysztof Szczęsny. Całość uroczystości rozpoczęła się Mszą Święta
w Kościele Parafialnym a następnie przemarsz na plac przed remizą gdzie miały miejsce główne uroczystości.

Zdjęcia: Przekazanie i poświęcenie nowej remizy strażackiej oraz samochodu.(21)

Święta Wielkanocne 3-5 kwiecień 2015

Jak co roku nasi strażacy uczestniczyli w Triduum Paschalnym z okazji Świąt Wielkanocnych. W czasie Świąt zaciągnęli wartę przy Bożym Grobie od Wielkiego Piątku aż do Rezurekcji Wielkiej Niedzieli. Uczestniczyli również czynnie w Mszy Świętej w Wielką Sobotę, gdzie poświęcono ogień oraz w uroczystej Rezurekcji udzielając się przy procesji i obsłudze liturgii mszy. W rezurekcji uczestniczyła również nasza Orkiestra Dęta, która dodawała swoją grą temu świętu szczególny charakter. Jak w zeszłym roku tak i w tym przy grobie druhów strażaków wspomagali członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców i dziewcząt działającej przy naszej jednostce, za co im bardzo dziękujemy.
Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania za uczestnictwo wszystkim druhom czynnym, wspierającym, MDP oraz Orkiestrze Dętej, którzy brali czynny udział podczas Świąt Wielkanocnych. 

Święta Wielkanocne 3 -5 kwiecień 2015(26)

"Przedświąteczne porządki" - 30.03.2015r.

W dniu 30 marca 2015r. w naszej wsi odbyło się jak co roku "przedświąteczne sprzątanie". W akcję tą jak co roku włączyli się również druhowie z naszej OSP. Akcja miała na celu uprzątnięcie placu przed Remizą OSP, chodnika oraz pobocza drogi w kierunku kościoła. Akcja sprzątania trwała do godzin wieczornych, gdyż było wiele terenu do uprzątnięcia. 

Przedświąteczne porządki - 30.03.2015r

K.SZ.

XVII Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 31 marca br. w Domu Ludowym Krosno-Suchodół odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap powiatowy. W turnieju wzięło udział 32 uczestników reprezentujących szkoły z terenu powiatu.
Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. W przerwie między częścią pisemną a ustną uczestnicy przyglądali się zmaganiom Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Następnie rozpoczął się etap ustny dla uczestników, którzy najlepiej przeszli etap pisemny. Pytania na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. 

XVII Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 12 marca br. w Szkole Podstawowej w Iwoniczu odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny. W turnieju brali udział uczniowie ze szkół z terenu Gminy Iwonicz Zdrój. Turniej od strony organizacyjnej był nadzorowany przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju z Prezesem Zarządu na czele - druhem Januszem Litwinem. 
Turniej rozpoczęto sprawdzianem pisemnym, w którym uczestnicy musieli rozwiązać test. Po sprawdzeniu testów i wyłonieniu uczestników biorących udział w II części turnieju rozpoczął się etap ustny. Pytania na część pisemną jak i ustną przygotowała komisja z Komendy Miejskie PSP w Krośnie z mł. bryg. Markiem Fejklem na czele. 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej(5)

Tradycji stało się zadość - Niedziela Palmowa – Konkurs Palm.

W dniu 29.03.2015 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy naszej Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli czynnie w obrzędach Niedzieli Palmowej. Jak co roku odbył się również konkurs palm wielkanocnych organizowany przez nasza parafię oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Lubatowej. Uroczystej sumie, przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Marek Słysz.
Tego roku MDP przybyła z własną, piękną 8,4 metrową palmą przygotowywaną na tą okoliczność przez kilka dni przed uroczystością. 
Jest już tradycją, że członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przygotowują tak pracochłonną palmę i że co roku ta palma jest o kilkanaście centymetrów dłuższa. 
Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecii młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz upowszechnianie wiedzy zwyczajów związanych z okresem świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. 
K.SZ.

Zdjęcia: Konkurs Palm 2015

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

W okresie od 10 stycznia do 14 marca 4 młodych strażaków z naszej OSP ( tj. Zima Maciej, Hnat Maksymilian, Litwin Bartłomiej i Zima Patryk) brało udział w kursie podstawowym dla strażaków ratowników OSP organizowanym przez Komendę Miejską PSP w Krośnie. Kurs ten był prowadzony przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pracujących w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. 
Nasi strażacy w trakcie tego kursu nabyli niezbędną wiedzę teoretyczna dotyczącą taktyk działania z wszelkiego rodzaju zagrożeniami oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie wszelkich działań ratowniczo-gaśniczych. Zdobyli również doświadczenia praktyczne z bezpiecznego wykorzystania tego sprzętu oraz z form walki z wszelkiego rodzaju żywiołami, z którymi w przyszłej swojej działalności w szeregach OSP mogą mieć się zmagać. 
Zarząd OSP Lubatowa składa wszystkim Kursantom serdeczne gratulacje z okazji ukończenia kursu i życzy dalszej owocnej pracy na rzecz naszej jednostki.
Zdjęcia dołączone do artykułu w dużej mirze pochodzą od Krośnieńskiego Portalu Ratowniczego - Krosno112.pl. Redakcji portalu za użyczenie zdjęć bardzo dziękujemy.

Zdjęcia: Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Pożar budynku mieszkalnego w Iwoniczu!

W niedzielny poranek, tj. 08.03.2015r. strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w pożarze budynku mieszkalnego w Iwoniczu przy ul. Długiej.

Zdjęcia: Pożar budynku mieszkalnego w Iwoniczu!

Spotkanie "Bezpieczna Zima oraz NIE dla Czadu" 
z dziećmi Szkoły Podstawowej w Lubatowej

 Mając na uwadze działania prewencyjne zmierzające ku poprawieniu wszelkiego rodzaju bezpieczeństwa w sołectwie Lubatowa, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Lubatowej w dniu 26 lutego 2015 r. przeprowadzili spotkanie na tematy "Bezpieczna Zima i NIE dla Czadu" w Szkole Podstawowej w Lubatowej. Uczestnikami spotkania byli uczniowie dwóch grup wiekowych tj.: klas I - III i klas IV-VI.
Spotkanie miało na celu uświadomić uczniów szkoły z jakimi niebezpieczeństwami mogą spotkać się w okresie zimy w trakcie spędzania wolnego czasu i nie tylko oraz jak tym sytuacjom niebezpiecznym zapobiegać. Drugim celem spotkania było zapoznanie uczniów szkoły z niebezpieczeństwem jakie czyha na człowieka od strony CZADU, który może powstać poprzez nieodpowiedni sposób eksploatacji urządzeń grzewczych oraz systemów wentylacyjnych w gospodarstwach domowych. W trakcie prelekcji przypomniano również wszystkie podstawowe numery alarmowe służb ratowniczych i prewencyjnych funkcjonujących w naszym kraju oraz przypomniano o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku poruszając się w pobliżu szlaków komunikacyjnych .
Teoria przekazywana za pomocą prezentacji multimedialnej była uzupełniona dodatkowo o praktyczne pokazy ratownictwa przedmedycznego mającego na celu wypracować u uczniów szkoły umiejętność zachowania się w trakcie zaistnienia sytuacji zatrzymania krążenia i oddechu u osoby zatrutej np. tlenkiem węgla. Pogadankę
oraz praktyczne pokazy na powyższe tematy wygłosili oraz przedstawili: druh Krzysztof Szczęsny – Vice Prezes Zarządu OSP w Lubatowej - członek Zarządu do spraw szkolenia we współpracy z druhem Maciejem Zimą oraz druhem Grzegorzem Podlaszczakiem.

Zdjęcia: Spotkanie "Bezpieczna Zima oraz NIE dla Czadu"(18)
K.Sz.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2014 ROK

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze ze względu na remont naszego Domu Strażaka odbyło się 7 lutego 2015 r. w Domu Ludowym w Lubatowej. Zebranie miało na celu podsumować działalność statutową i finanse za 2014 rok oraz przedstawić plany działalności na rok 2015.
Zebranie rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru OSP Lubatowa przez Komisję Rewizyjną OSP, następnie odegraniem hymnu strażackiego przez Orkiestrę Dętą. Kolejno druh Prezes Stanisław Jakieła przywitał wszystkich zaproszonych gości.
W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście:

 • Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój – Witold Kocaj,
 • Z-ca Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój – Jacek Rygiel,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju -
 • dh Janusz Litwin wraz z sekretarzem dh Piotrem Dobrowolskim,
 • Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • w Krośnie – st.bryg. Mariusz Bieńczak,
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Iwonicza Zdroju – Józef Sowiński,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubatowej – Jerzy Staroń,
 • Dyrektor Gimnazjum w Lubatowej - Jerzy Sroka,
 • Sołtyś Wsi Lubatowa – Józef Turek,
 • Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” w Lubatowej – Marian Jakieła,
 • oraz Radni z sołectwa Lubartowa tj.: Stanisław Zając, Łukasz Bień, Marcin Zając, Jerzy Jakubczyk.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh Andrzej Borek a Prezes jednostki dh Stanisław Jakieła przedstawił sprawozdanie
z działalności za rok 2014.
W trakcie zebrania wręczono podziękowania za współpracę w formie pamiątkowych książek dla Pana Mariana Jakieły - Właściciela Sieci Sklepów „MARGO” oraz Pana Stanisława Zająca – Radnego Gminy Iwonicz Zdrój przez Prezesa dh Stanisława Jakiełę w asyście Naczelnika OSP dh Ryszarda Zimy. Wręczono również podziękowania dla członków MDP, którzy opuszczają szeregi tej formacji i mamy nadzieję, że wzmocnią szeregi OSP.
Kolejno w zebraniu zabierali głos dh Paweł Borek – skarbnik jednostki przedstawiając sprawozdanie finansowe i dh Wiesław Kałwik- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Prezes Jednostki po wystąpieniu skarbnika jednostki oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie zapomniał podziękować również za pomoc, która idzie do nas z Naszej Gminy dzięki Zarządowi Oddziału Gminnego oraz za wsparcie
w zakupach wszelkiego rodzaju sprzętu pożarniczego w formie dotacji od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie. Pod koniec zebrania głos zabrali kolejno:

 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu Zdroju - dh Janusz Litwin
 • Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój - Pan Witold Kocaj,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie – st.bryg. Mariusz Bieńczak.

Na końcu zebrania przegłosowano absolutorium dla Zarządu Jednostki.
Nieoficjalną część zebrania rozpoczęto pysznym obiadem przy akompaniamencie strażackiej muzyki.

Zdjęcia: ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W OSP LUBATOWA ZA 2014 ROK(25)


dh Krzysztof Szczęsny

Strona 6 z 8

STOP WYPALANIU TRAW !

Czad - cichy zabójca

Go to top